sortides professionals

Promovem el contacte dels estudiants amb el món empresarial a través de pràctiques, jornades amb empreses, fòrums i la xarxa UPC Alumni.

L'Escola té un Consell Empresarial format per les principals empreses punteres i estratègiques del sector de l'enginyeria civil.

contacta'ns

grau d'inserció laboral

Segons les dades de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU), les persones titulades a l'Escola de Camins de Barcelona tenen un grau d'inserció laboral dins del primer any d'haver acabat els estudis de:

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Enginyeria Civil

 
 
D'altra banda, el sou mitjà dels nostres titulats es sitúa, segons dades AQU, en els 2.500 euros/mensuals durant el primer any d'inserció laboral.

research

Els enginyers i enginyeres civils s’incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb les infraestructures, els fluxos d’aigua, l’energia, els bens i les persones; en ports, aeroports, estacions i centres logístics; en empreses i institucions de gestió de recursos naturals i reciclatge, i en les que intervenen en l’ús públic de les ciutats, consultories i laboratoris de qualitat.

Treballen en el seu àmbit

Administració

Recerca

Consell Empresarial

Aquest Consell Empresarial està format per empreses punteres i estratègiques en el sector de l'enginyeria civil i que participen directament en el grau de Tecnologies de Camins, Canals i Ports. Entre els seus objectius està l'assoliment del programa acadèmic tot assegurant els compromisos de qualitat i excel·lència, disseny de mecanismes e instruments de col·laboració, i la promoció de l'empleabilitat i captació de talent.